Turanović, M. (2011). Metonimijski potencijal pridjeva koji označavaju emocije i psihofizička stanja u turskom jeziku. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 18(32), 291–301. Retrieved from https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/248