Mehmedović, A. (2011). Gornjevakufski prepisivači orijentalnih rukopisa. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 18(32), 225–248. Retrieved from https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/243