Karčić, F. (2011). Uloga kodifikacije u transformaciji pravnih sistema jugistočne Evrope u postosmanskom periodu. Anali Gazi Husrev-Begove Biblioteke, 18(32), 135–142. Retrieved from https://anali-ghb.com/index.php/aghb/article/view/239