(1)
Smailović, I. Pogled Na Pismo I Jezik Lista Gajret U 1913. Godini. AGHB 2001, 11, 289-300.