(1)
Seljaci, E.; Mataradžija, V.; Oruç, H.; Hodžić, M.; Pelidija, E.; Husić, A.; Zukorlić, I.; Fatić, A.; Trnka-Uzunović, A.; Lavić, O.; Mašić, M. Ocjene I Prikazi. AGHB 2023, 30, 295-334.