(1)
Karić, E.; Jahić, M. Riječ Glavnog Urednika. AGHB 2001, 11, 5-8.