(1)
Duraković, E. Orijentalistika Kao Ideologizacija Nauke. AGHB 2023, 30, 179-182.