(1)
Duranović, E. Hadži Gazi-Beg Čengić Medresa U Višegradu. AGHB 2023, 30, 153-172.