(1)
Dilberović, A. Uloga Kafane U društvenom životu Osmanskih Gradova S Posebnim Osvrtom Na Mostarsku Novu Kahvu Podignutu 1604/05. Godine. AGHB 2023, 30, 117-152.