(1)
Trako, S. Duraru’l-Hukkam Sa Marginalijama Beogradskog Muftije Ali Efendije. AGHB 1976, 3, 131-142.