(1)
Mahmutčehajić, R. Ibrahim Vehbi - Kadija, Pjesnik I epigrafičar. AGHB 1976, 3, 77-94.