(1)
Lavić, O. Prilozi Za Historiju Grada Tešnja. AGHB 2017, 24, 351-352.