(1)
Husić, A. Gazi Husrev-Begova Biblioteka: 480 Godina Postojanja. AGHB 2017, 24, 327-330.