(1)
Mataradžija, V. Perzijska Tradicija U Djelu Temelji Mudrosti O uređenju Dvijeta Hasana Kafije Pruščaka. AGHB 2017, 24, 229-245.