(1)
Hukić, A. Socijalne I Humanitaarne Ustanove Gazi Husrev-Begova Vakufa. AGHB 1983, 6, 233-240.