(1)
Fajić, Z. Originali I Prepisi Vakufnama sačuvanih Do Danas. AGHB 1983, 6, 25-28.