(1)
Hadžiabdić, H. Odnos Religijskog I Nacionalnog U Identititetu I Stvarnosti Balkanskih Naroda. AGHB 2016, 23, 260-267.