(1)
Duranović, E. Muftijstvo I Muftije U Livnu. AGHB 2016, 23, 131-146.