(1)
Kavazović, H. Uvođenje Sekularnog građanskog Zakonika U Egipat : Nacionalni građanski Zakonik (Qānūn Al-Madanī Al-ahlī) Iz 1883. Godine. AGHB 2016, 23, 65-110.