(1)
Popara, H. Džamije I Vakufi U džematu Mokro Pod Romanijom. AGHB 2016, 23, 5-24.