(1)
Kalajdžija, A. O Klasifikaciji Bosanske Alhamijado književnojezičke. AGHB 2012, 19, 277-290.