(1)
Bajrić, B. Kad Dva Glasa Jedan Postanu - O Fenomenu Interteksta U Orijentalno-Islamskoj književnosti. AGHB 2012, 19, 243-262.