(1)
Gadžo-Kasumović, A. Funkcija Osmanskog Valije U Bosanskom Ejaletu I Dokumenti Koje Je Izdavao: Funkcija Osmanskog Valije U Bosanskom Ejaletu I Dokumenti Koje Je Izdavao. AGHB 2012, 19, 5-58.