(1)
Drkić, M. Prvi značajni riječnik U Dugoj I Bogatoj Tradiciji. AGHB 2011, 18, 336-339.