(1)
Husić, A. Katalog Arapskih, Turskih, Pezijskih I Bosanskih Rukopisa. AGHB 2011, 18, 318-320.