(1)
Turanović, M. Metonimijski Potencijal Pridjeva Koji označavaju Emocije I psihofizička Stanja U Turskom Jeziku. AGHB 2011, 18, 291-301.