(1)
Kalajdžija, A. Osobenosti Bosanskoga jezičkog Izraza Makbuli Arifa. AGHB 2011, 18, 273-290.