(1)
Mehmedović, A. Gornjevakufski prepisivači Orijentalnih Rukopisa. AGHB 2011, 18, 225-248.