(1)
Pašanović, F. Pismo Muhameda Prozorca Poslano Ibrahimu Oborčaku. AGHB 2011, 18, 217-224.