(1)
Ćeman, M. H. Urbane Intervencije Osmanske Vlasti Na područiju Zapadne Bosne I Ptanje Osnivanja Naselja Bosanski Petrovac. AGHB 2011, 18, 163-216.