(1)
Karčić, F. Uloga Kodifikacije U Transformaciji Pravnih Sistema jugistočne Evrope U Postosmanskom Periodu. AGHB 2011, 18, 135-142.