[1]
Smailović, I. 2001. Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. godini. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 11, 19-20 (Dec. 2001), 289–300.