[1]
Seljaci, E., Mataradžija, V., Oruç, H., Hodžić, M., Pelidija, E., Husić, A., Zukorlić, I., Fatić, A., Trnka-Uzunović, A., Lavić, O. and Mašić, M. 2023. Ocjene i prikazi. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 30, 44 (Dec. 2023), 295–334.