[1]
Karić, E. and Jahić, M. 2001. Riječ glavnog urednika. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 11, 19-20 (Dec. 2001), 5–8.