[1]
Dilberović, A. 2023. Uloga kafane u društvenom životu osmanskih gradova s posebnim osvrtom na mostarsku novu kahvu podignutu 1604/05. godine. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 30, 44 (Dec. 2023), 117–152. DOI:https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.117.