[1]
Kurtanović, H. 2023. Idžazetname u rukopisnim zbirkama u Sarajevu. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 30, 44 (Dec. 2023), 5–40. DOI:https://doi.org/10.51719/25663267.2023.30.44.5.