[1]
Trako, S. 1976. Duraru’l-hukkam sa marginalijama Beogradskog muftije Ali efendije. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 3, 4 (Dec. 1976), 131–142.