[1]
Lavić, O. 2017. Prilozi za historiju grada Tešnja. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 24, 38 (Dec. 2017), 351-352.