[1]
Husić, A. 2017. Odnos osmanskih vlasti prema bosanskom ustanku (1875-1878). Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 24, 38 (Dec. 2017), 331-334.