[1]
Husić, A. 2017. Gazi Husrev-begova biblioteka: 480 godina postojanja. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 24, 38 (Dec. 2017), 327-330.