[1]
Mataradžija, V. 2017. Perzijska tradicija u djelu temelji mudrosti o uređenju dvijeta Hasana Kafije Pruščaka. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 24, 38 (Dec. 2017), 229–245.