[1]
Čaušević, H. 1983. Pravni i sociološki aspekti institucije vakufa — zaklade: S posebnim obzirom na njezin razvoj u Bosni i Hercegovini. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 6, 9-10 (Dec. 1983), 129–140.