[1]
Hasandedić, H. 1983. Hercegovački vakufi i vakifi. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 6, 9-10 (Dec. 1983), 29–74.