[1]
Čehajić, D. 1976. Gazi Husrev - bey’s hanikah in Sarajevo. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 3, 4 (Dec. 1976), 3-8.