[1]
Lavić, O. 2016. Lamija Hadžiosmanović (1931. - 2016.). Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 23, 37 (Dec. 2016), 270–271.