[1]
Duranović, E. 2016. Muftijstvo i muftije u Livnu. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 23, 37 (Dec. 2016), 131–146.