[1]
Popara, H. 2016. Džamije i vakufi u džematu mokro pod Romanijom. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 23, 37 (Dec. 2016), 5–24.