[1]
Husić, A. 2015. Sidžil mostarskog kadije 1243-1257. h.god/ 1828-1842. godine (regesta) knjiga I. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 22, 36 (Dec. 2015), 240–242.