[1]
Mehmedović, A. 2015. Abdulkerim Deftedarević, Zuhdi, Sarajli and his poem Šurut-i islam. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 22, 36 (Dec. 2015), 151-186.