[1]
Gadžo-Kasumović, A. 2012. Funkcija Osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i dokumenti koje je izdavao: Funkcija Osmanskog valije u Bosanskom ejaletu i dokumenti koje je izdavao. Anali Gazi Husrev-Begove biblioteke. 19, 33 (Dec. 2012), 5–58.